Etisk ansvar

Vi jobber aktivt for å ta vare på miljøet og verne om etiske regler og verdier sammen med våre leverandører.

Alle våre leverandører er sertifiserte enten med GOTS, ISO9011, BSCI eller SA8000.

Vi ønsker å gjøre gode avtaler med langsiktig perspektiv for alle involverte – avtaler som bygger på miljø, etikk og ærlighet er noe Salva verdsetter høyt.

Produksjon

Ved å inngå langsiktige avtaler med våre leverandører sikrer vi stabilitet og gode avtaler som alle nyter godt av. Sammen legger vi grunnlag for rett kvalitet, service og pris for våre produkter.

Produksjonen av våre produkter gjøres i Kina. Alle våre leverandører følger Salva sine retningslinjer innen for vår Code of Conduct.

Vi har fullt innsyn i våre leverandørers produksjonsprosesser noe som gjør at vi sammen kan jobbe for en effektiv levering og sikre kvalitet i alle ledd.

Sosialt ansvar

Vårt mål er å bidra til at våre kunder tjener penger gjennom et samarbeid med Salva. Vi ønsker også å gi noe ekstra tilbake spesielt til idretten. Vi skal være en positiv synlig og foretrukken partner for idrettslagene. Gjennom å bidra med produkter som letter deres økonomiske behov og skape glede på og utenfor idrettsarenaen.

Samhold er viktig for å skape resultater. Dette er noe Salva har stor fokus på. Sammen kan vi oppnå resultater.

Last ned Salvas Code of Conduct.